Son Yayınlar

Ülkelerin Uzay Güvenliği Politikası

Yazar

Soğuk savaş yıllarındaki üstünlük mücadelesi, 4 Ekim 1957’de Rus Sputnik I yapay uydusunun uzayda yörüngeye yerleşmesine sebep olmuştur. Bu uydu, 80 kg ağırlığa ve iki radyo vericisine sahip olsa da uzay güvenliği açısından önemli bir değeri var.

Dost-Düşman Tanımlama Sistemi (IFF)

Yazar

Havacılık sektöründe güvenliğin ilk aşaması, hava trafik kontrolüdür. Havada karşılaşılan cisimleri tanımlayabilmek ve sistemde izlemek için IFF cihazı kullanılır. IFF cihazları, Identified Friend or Foe; Türkçe olarak “dost mu yoksa tanımlanamayan bir platform mu?” cümlesiyle ifade edilir.

Nükleer Güç

Ülkelerin Nükleer Enerji Gücü ve Geleceği

Yazar

Nükleer enerji ile ilgili olumsuz bir haber incelendiğinde, olumsuzluğun altyapısal ve çeşitli hatalar sebebi ile meydana geldiğinden bahsedilir. Çernobil ve Fukushima’daki felaketlerin sebepleri de, mevcut santrallerdeki eski altyapı, yenilerini inşa etmenin artan maliyeti ve faili meçhul nükleer atık sorunları olarak gösterilmişti.

Denizaltıların Gelişimi ve Dünya Üzerindeki Filolar

Yazar

Geçen ay Avustralya hükümeti, Fransız DCNS firmasıyla 12 yeni denizaltı inşası için 50 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Yakın dönemde Avustralya denizaltı filosu üretimini planlamaya aldı ve hesaplamalara göre üretimi ve devamı için 200 milyar dolar üstünde bir bütçe ayırdı.

Ülkelerin Uzay Güvenliği Politikası

Yazar

Soğuk savaş yıllarındaki üstünlük mücadelesi, 4 Ekim 1957’de Rus Sputnik I yapay uydusunun uzayda yörüngeye yerleşmesine sebep olmuştur. Bu uydu, 80 kg ağırlığa ve iki radyo vericisine sahip olsa da uzay güvenliği açısından önemli bir değeri var.

Elektronik Harpte Yeni Teknolojiler

Yazar

1905 yılında Rus-Japon savaşı esnasında telsiz sinyallerinin karıştırılması elektronik harbin başlangıcıdır. O günden beri ülkeler arasında elektromanyetik spektrumun kontrol mücadelesi devam etmektedir. Son teknolojik adımlarla elektronik harbin kara, hava, deniz kuvvetleri kadar önemli olduğu NATO tarafından ifade edilmiştir.

BMC Savunma Sanayi

BMC ve Savunma Sanayi Ürünleri

Yazar

BMC, 1964 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük askeri ve ticari araç üreticilerinden biri olmuştur. 1966 yılında Leyland ismiyle TM Serisi kamyon üretmeye başlayan firma, 1973 yılında Türkiye’nin ilk otomotiv dökümhanesini bünyesinde kurmuş ve 1975 yılında ilk dizel motoru üretmiştir.