Pazar, Temmuz 25

ASELSAN Bilgi Teknolojileri Sistemleri : E-Devlet

Aselsan sivil, askeri ve kamu alanlarında ihtiyaç duyulan bilgi teknolojisi projelerini Bilgi Teknoloji Sistemleri alanında geliştirmektedir. Bu sistemler uluslararası standartlara uygun olarak ve maliyet etkin şekilde tasarlanıp üretilmektedir. Bilgi Teknolojileri Sistemleri alanında üretilen özgün ürün ve sistem çözümlerinden biri de E-Devlet çözümleridir. E Devlet çözümleri şunlardır:

 • Yönetim Bilgi Sistemleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yönetim Bilgi Sistemleri

Yönetim Bilgi Sistemlerinin temel amaçları yöneticilere gerekli kararları verebilmeleri için araçları sağlamak ve operasyonları yönetmektir. Bu kapsamda günümüz piyasasında sürekli olarak gelişen akımlara yetişebilmek için eğitim, teknoloji ve ürün alanlarında oluşan yenilikleri sürekli takip etmek ve güncel kalmak bir hayli önemlidir. Bu güncelliğin sağlanabilmesi için de kuruluşlarının bilgi ve bilgiyi işlemede en büyük yardımcı olan bilgi sistemlerini etkin olarak kullanması gerekmektedir.

Aselsan geliştirmiş olduğu Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) çözümleri ile kullanıcılarına karar verme sürecinde gerekli olan donanım alt yapısı ve veri tabanı ile karar vermede yardımcı yazılımları sunmaktadır. Bunları başlıca örnekleri: proje yönetimi uygulamaları, kişi yönetimi uygulamaları ve karar destek sistemleridir.

Aselsan tarafından geliştirilen Yönetim Bilgi Sistemi, şirketin organizasyon şemasında yer alan her yönetim seviyesine özel operasyonlarla ilgili düzenli raporlar üretecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem yöneticilere üst düzey stratejilerden günlük rutinlere kadar her bilgiyi özel olarak raporlayabilmekte ve karar vermekte ihtiyaç duyulan tüm bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde sunabilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Aselsan, farklı kullanıcıların amaçlarına hizmet etmesi için mekânsal verilerin üretilmesi ve veri tabanı sistemlerinde içerisinde yönetilmesini sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemi Çözümlerini geliştirmiştir. Bilgi Teknolojileri Sistemleri içerisinde geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanım alanları şu şekildedir:

 • Afet durumlarında etkin kaynak planlamasının yapılması
 • Acil müdahale gerektiren durumlarda araçların takip işlemlerinde
 • Konuma dayalı idari uygulamaların yönetiminde
 • Kurumların farklı yatırımlarını izlemlerinde yardımcı olmaktadır.

E Devlet Çözümleri Kapsamında Geliştirilen Projeler

Aselsan, kamu ve askeri birçok projede CBS tabanlı, özgün haberleşme sistemi ile bütünleşmiş projeler konumlandırmıştır. Bunlara ek olarak E Devlet çözümleri içerisinde KÖYDES ve MAKS projelerine İçişleri Bakanlığı ile imza atılmıştır.

Yatırım İzleme Sistemi KÖYDES

Kırsal alanlarda yapılan yatırımların verimli bir şekilde takip edilebilmesini sağlamak için coğrafi tabanlı olarak Köylerin Altyapısının Desteklenme Projesi (KÖYDES) Yatırım İzleme Sistemi geliştirilmiştir. KÖYDES projesinin temel hedefleri sosyal ve ekonomik gelişmelerin sağlanmasına yönelik yatırımlar yapılmasıdır. Hedeflenen yatırımlar şu şekildedir:

 • Atık su hizmetlerinin fosseptikle sınırlı kalmak suretiyle geliştirilmesi
 • Sulama altyapılarının geliştirilmesi
 • Yeterli içme suyu bulunmayan kırsal alanlara yeterli ve sağlıklı içme suyunun temin edilmesi
 • Köy yollarının belirli standartlara ulaştırılması
 • Köylerde hayat kalitesinin yükseltilmesi

Coğrafi Bilgilendirme Sistemi (CBS) olan veya İzleme Sistemi ile illerde bulunan yetkili personellerin uygulama üzerinden sisteme girdikleri verilerin doğrulukları ve güncellikleri Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (MİGM) tarafından kontrol edilecektir. Sistemin web tabanlı olarak tasarlanmış olması verilerin çabuk erişilebilirliği, sorgulanıp analiz edilebilirliğini kolaylaştırmaktadır. Bu da yöneticilerin daha hızlı ve doğru karar vermesine destek olmaktadır.

Kırsal altyapı verilerinin sayısal haritalara işlenmesi, sürekli olarak güncelliği ve doğruluğunun takip edilmesi; illerin kendi altyapı yatırımlarının takibini kolaylaştırmakta ve eğer merkezden planlanacak projeler gerekiyorsa koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Ayrıca sistemdeki veriler Merkez’de bütünleştirilerek Kullanıcı ve Yetkilendirme Yönetim Modülü üzerinden kullanıcı tanımlamaları, yetkilendirmeleri ile bu bilgilere ihtiyaç duyan diğer kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacaktır.

Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi MAKS

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen AKS (Adres Kayıt Sistemi) bünyesinde tutulan metinsel nitelikteki adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilme ve oluşturulan diğer sistemlere entegre edilebilmesi için geliştirilmiş bir projedir.

Adres Kayıt Sistemi bünyesinde mevut olan metinsel bazlı adres kayıtlarının mekan formata dönüştürülerek ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) verisi ile zenginleştirilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlayarak Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesi geliştirilmiştir. MAKS projesinin hedefleri şu şekildedir:

 • Adrese dayalı hizmetlerde oluşturulan altyapı ile vatandaşların hizmete daha kolay ve doğru erişebilmesini sağlamak
 • Kullanılacak adreslere yönelik ülke genelinde bir standart oluşturmak
 • Kayıtların gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması
 • Farklı kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşılan adres bilgilerinin mekânsal boyutta ve elektronik ortamlarda kolayca iletilmesini sağlamak
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde kullanılan AKS metin bazlı verilerine mekânsal boyut kazandırmak

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi, ulusal güvenlik içeren bilgilerin paylaşılması ve E Devlet altyapısına önemli bir altlık teşkil etmesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli projelerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

MAKS projesine ilişkin olarak ilk pilot uygulamak 2014 yılında başlamış olup 5 ile ait 144 yetkili idare verilerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen bu modernizasyon projesi bürokrasinin azaltılmasına ve daha da önemlisi karşılaşılacak acil durumlar karşısında sivil ve kamu kuruluşlarının ihtiyacı olan istatistiksel analizlere ve verilere kolayca ulaşmalarına imkan sağlayacaktır.

İlgili Yazılar : https://savunma-sanayi.com/aselsan-kamu-guvenligi-icin-acil-cagri-merkezi-cozumu/

About Author

Cevap Bırakın

%d blogcu bunu beğendi: