Elektronik Harpte Yeni Teknolojiler

1905 yılında Rus-Japon savaşı esnasında telsiz sinyallerinin karıştırılması elektronik harbin başlangıcıdır. O günden itibaren ülkeler arasında elektromanyetik spektrumun kontrol mücadelesi devam etmektedir. Son teknolojik adımlarla elektronik harbin kara, hava, deniz kuvvetleri kadar önemli olduğu NATO tarafından ifade edilmiştir. Bunun arkaplanında Çin ve Rusya’nın EH yeteneklerini arttırması bulunmaktadır. Geleceğin EH sistemleri, siber uzay ile bütünleşmiş olarak çok uluslu kullanıma açık  ve karmaşık sistemlerden meydana gelecektir. Elektronik harp teknolojilerinde savunma sanayinin eğilimlerini şu şekilde ifade edebiliriz:

1. Elektronik Harp ve Siber Savaş Bütünleşiyor.

Elektronik manyetik spektrumu hedef alan cihazlar elektronik harp kapsamındadır. Bilgi sistemleri ve ağlar ise siber savaşın konusudur. Atılan yeni adımlarla birlikte gelecekte görülmesi muhtemel elektronik harp sistemleri, zekaya ve siber taarruz yeteneklerine sahip olacaktır. Karmaşık ve büyük boyuttaki veri bloklarını analiz edeceği, sinyallerin taşıdıkları verileri anlamlandırabileceği, muharebe alanındaki anlık veriyi aktarabileceği beklenmektedir. Lazer teknlojisi, ışık sensörleri, kızılötesi sensörler ile elektronik karıştıcılar ve aldatma sistemleri bütünleşecektir. Daha geniş anlamdaki elektronik harp isminin zamanla “Spektrum Harbi” olarak nitelendirilmesi daha doğru bulunmaktadır. Bugün Türkiye’de, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na (SSM) bağlı Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri Dairesi altında bu birleşme gerçekleşmiştir.

2.Yeniden Programlanabilir ve Çok Fonksiyonlu Sistemler Geliyor.

Elektronik istihbarat, aldatma, elektronik taarruz, erken uyarı ve korunma gibi fonksiyonlar yeni teknoloji elektronik harp sistemlerinde bir arada sunulmaktadır. Bir arada sunulan sistemler sayesinde eşgüdümlü ve hızlı sonuçlar alınacaktır. EH’de htiyaçların değişmesine göre geliştirilebilen yeni sistemler, yeniden programlanabilme yeteneğine sahiptir. Müşterek fonksiyonların yeniden programlanabilir olarak geliştirilmesi makine öğrenme teknolojisi kullanılarak yapılmaktadır. Sensörlerin aktardığı veriler, öğrenime imkan veren algoritmalarla çoklu alanda gelişmeye devam edecektir. Aselsan’ın geliştirdiği Katmer teknolojisiyle çok fonksiyonlu elektronik harp sistemleri ve radarlara mikrodalga modüller üretilecektir.

3. Elektronik Harpte Veri Kaynakları Artıyor.

Elektronik harp için gerekli verilerin analizinde geleceğin hava, kara, deniz, uzay platformları ve birçok kaynak kullanılacaktır. İnsansız Hava Aracı (İHA), uydular, keşif ve izleme platformları bu kaynaklardan bazılarıdır. Elektronik spektrumun EH sistemlerinde yaygınlaşmasıyla bir çok kaynaktan elde edilen verilerin analizinde bilgi kirliliğine ve veri güvenliğinin sağlanmasına dikkat edilmelidir.

4. Hava Platformlarına Entegre Edilmiş EH Sistemleri Yaygınlaşıyor.

Elektronik harp sistemlerinin daha etkin ve küçük boyutta üretilmesiyle EH cihazları kara platformlarından hava platformlarına taşınmıştır. Bu durum coğrafi şartlardan en az etkilenerek daha iyi bir sinyal karıştırma yeteneğine ulaştırmıştır. EH cihazlarının düşük ağırlıkta ve küçük boyutta olması büyük bir enerji tasarrufu sağlayacaktır. Böylece uçaklara, helikopterlere ve ihalara entegre edilmesi daha kolay hale gelecektir. Hava araçlarının katıldığı operasyonların hassas seviyede, güvenli ve daha düşük maliyetle yapılması bu gelişmelerle mümkündür. Türkiye’de bulunan “Barış Kartalı” projesi bu eğilimin ilk somut adımlarından biridir.

5. Elektronik Harp Sistemleri Görsellik Kazanıyor.

Elektronik harp teknikleri ve sistemler elektromanyetik spektrumun gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla askeri liderlerin karar vermeleri daha zor ve karmaşık bir hal almıştır. Bu sebeple EH sistemlerinin mevcut durumu ve olayları görselleştirmeye ihtiyacı vardır. Görsel ifadelere yer verilen sistemlerle askeri liderler daha hızlı ve doğru kararlar alacaktır.

6.  EH Sistemleri Otomatik ve İnsansız Kullanıma Geçiyor.

Otonom sistemlerin artışı elektonik harbe de yansıyacaktır. Veri kaynaklarının çok sayıda ve türlü hale gelmesiyle toplama, analiz ve dağıtım işlemleri için yapay zeka kullanımı zorunlu hale gelecektir. Sensör sistemlerinin entegresiyle manuel olarak gerçekleşen girdi ve çıktı takibi otomatik olarak gerçekleşecektir.

Artan uluslararası gerilimlerin bir sonucu olarak başta Türkiye olmak üzere birçok ülke savunma sanayisinde elektronik harbi odak noktasına yerleştirmiştir. Elektronik harbin tek kurşun atmadan sağladığı caydırıcı güç, gün geçtikçe teknolojik eğilimlere yön verecektir. Bu eğilimleri karmaşık ağ yapısındaki yeni nesil sistemler kapsamında değerlendirmek daha doğru olur.

İlgili Yazılar: https://savunma-sanayi.com/aselsan-komuta-kontrolradar-ve-elektronik-harp-sistemleri/

Cevap Bırakın

%d blogcu bunu beğendi: