Gözat: İstihbarat

Elektronik Harp
Elektronik Harpte Yeni Teknolojiler
Yazar

1905 yılında Rus-Japon savaşı esnasında telsiz sinyallerinin karıştırılması elektronik harbin başlangıcıdır. O günden beri ülkeler arasında elektromanyetik spektrumun kontrol mücadelesi devam etmektedir. Son teknolojik adımlarla elektronik harbin kara, hava, deniz kuvvetleri kadar önemli olduğu NATO tarafından ifade edilmiştir.

Siber Güvenlik Muscow ve İstihbarat
Öncelikli İstihbarat İhtiyacının Belirlenmesinde Yöntemler
Yazar

Ekonominin altın kuralı “İhtiyaçlar sonsuz, kaynaklar kısıtlıdır” ifadesi, siber istihbarat için elmas niteliğindedir. Sürekli kendini yenileyen tehdit ortamı, sınırsız bir istihbarat ihtiyacı doğurmuştur. Öncelikli istihbarat ihtiyacının belirlenmesi, altyapıda riski azaltmak için yapılan stratejik, operasyonel veya taktiksel değişikliklerin önemli bir aşamasıdır.

Elektronik ve Haberleşme İnsandan bilgi toplama
İnsan İstihbaratı – HUMINT
Yazar

İnsan, tarih boyunca bilgi kaynağının merkezinde yer almıştır. James Bond filmleriyle görmeye alışkın olduğumuz, Ian Fleming tarafından yazılan senaryolar gerçeğinden farksızdır. SSCB’nin Küba’ya Nükleer füze yerleştirdiği bilgisini ABD’ye vererek nükleer savaşı engelleyen Oleg Penkovsky, İran’daki Kanada Büyükelçiliği’ne sığınan Amerikalı diplomatları İran sınırından kaçırmayı başaran Tony Mendez, İnsan istihbaratı HUMINT’ın filmleri aratmayan yaşanmış hikayelerindendir.

Elektronik ve Haberleşme OSINT
Açık Kaynak İstihbaratı – OSINT
Yazar

Sistem odasında yer alan bilgisayarın ekran görüntüleri, basında masum bir şekilde paylaşılabilir. Makam odasında önemli evrakların göründüğü masum bir ziyaret fotoğrafı da olabilir. İnternette yayımlanan bir fotoğrafla sistemin IP adresine ya da önemli veri ve talimatların bulunduğu kritik bilgilere ulaşmak kolaydır.

Siber Güvenlik
Sosyal Medya İstihbaratı Nedir? – SOCMINT
Yazar

Web 2.0’ın başlangıcıyla web sitelerinde tek taraflı paylaşılan bilgiler, yerini kullanıcıların eş zamanlı paylaşım yaptığı sosyal ağlara bırakmıştır. Dünya üzerinde kişi başına düşen ortalama sosyal medya hesabı Globalwebindex verilerine göre 8.6 bandında seyrederken Türkiye’de 9.1 seviyesinde.

Siber Güvenlik Siber Güvenlik
Siber Tehdit İstihbaratı
Yazar

Dünya çapındaki verilerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 163 ZetaByte boyutuna ulaşması bekleniyor. Bu kadar büyük bir veri içinde şirketinizin tüm işlemlerinin yapıldığı önemli dosyalar tehdit altında olabilir. Tüm resmi işlemlerin kayıt ve işleminin yapıldığı sistem kısa süre dursa neler yaşanır? Tüm bu soruların cevabı siber tehdit istihbaratı sayesinde verilebilir.