İngiltere Savunma Bakanlığı’nın tedarik çıkmazı : İnovasyonu ölçeklendirme ve yeni teknolojik yatırımlar

Giriş: Küresel Karmaşıklık, Gelişen Tehditler ve Yıkıcı Teknoloji

Günümüzdeki, strateji ve savaşın birçok araştırmacı tarafından büyük belirsizlik olarak tanımlanmış çağında yaşıyoruz. Bundan sonra ne olacağından emin değiliz. Nedensellik iyice tanınır ve anlaşılır; fakat internetin mevcut dünya düzeninin, küreselleşmenin, hava değişiminin, kitlesel göçün ve kentleşmenin sonuçları son derece karmaşık ve anlaşılması, öngörümlemesi güç.

Bu arka plana karşı, modern askeri kuvvetler yeni gereksinimlerine hızla karar vermek stabil ve belirli olmayan, beklenmedik şekilde gelişen tehditlere karşı inovasyon eğilimleriyle üstün gelmek zorundadır.

Bu karışıma, çoğu yorumcunun herhangi bir önceki dönemden daha hızlı ve daha dramatik bir şekilde değiştiğini kabul ettiği teknoloji de dahil. Yeni askeri teknolojiler sürekli olarak daha ileriyi görme, daha net anlama, daha derinden analiz yapma, daha hızlı hareket etme ve daha çabucak hareket etme – kinetik ve kinetik olmayan ulaştırma potansiyeli sunuyor.

Aynı zamanda robotik ve otonom yetenekler askeri sistemleri daha küçük, ölümcül ve verimli hale getiriyor. Dahası, modern savaşta insanların işlevselliği ve onların oluşturduğu organizasyon ilk kez Clausewitz’in stratejik sabitlerine meydan okuyacak düzeyde.

Teknolojik Evrim ve Savaşın Karakteri

Bu karışık görüntüye karşı ve İngiltere Savunma Bakanlığı’nın tedarik sorunlarının temelinde, potansiyel tehditlere karşı en etkili cevapları vermek için yeni teknolojilerin kullanılması ve inovasyondan faydalanılması ihtiyacı var. Geçmişte, icatlar askeri kuvvetlerin daha büyük kapasiteye erişmesine yardım etmişlerdir ve savaş tarihi sıkça icat dönemleri ile tanımlanır.

Örneğin 14. yüzyılda, Batı’da silahları ve silah ölümcüllüğünü dönüştüren ve zamanında hem sanayileşme hem de mekanizasyon askeri kapasitesinin dönüştürülmesinde rol oynayan etkili bir itici olan barutun benimsenmesiydi.

Tarih, askeri problemlere ısmarlama ve başarılı çözümler sağlayan seçilmiş icat örnekleri ile de doludur; örneğin, 1944’te Normandiya inişlerini desteklemek için yaratılan ‘tuhaflıklar’ (İngilizce: ‘funnies’).

Sherman DD

Percy Hobart’ın ‘tuhaflıklar’ından biri olan bir Sherman DD yüzme tankı (Crown Copyright/ Wikipedia)

Ancak tarih aynı zamanda ulusal ve askeri kabiliyete en fazla avantaj sağlayan unsurun inovasyon ölçeği olduğunu göstermektedir. 18. Yüzyılın sonlarında ve 19. Yüzyılın başlarında savaş alanlarında topçuların egemenliği artan bombardıman uygulamalarından ziyade, mobil olması ve ateşi toplamasının doğrudan bir sonucuydu. Bütün bunlar küçük inovasyonların buluşlara karşı avantajlarını veriyordu.

Aynı şekilde, ordusunun büyük unsurlarını mobil silahlı bölümlere dönüştürmek için ölçekteki kabiliyeti geliştirerek mekanizasyonda en fazla avantajı biriktiren savaş arası yıllarda Wehrmacht idi. Aynı gerçek, 1970’lerde ve 80’lerde Airland Savaşı doktrini altında ABD ordusunun gelişiminde açıkça görülmektedir.

Kapsamlı bir kullanım doktrini içinde, yeni icatların istihdam edilmesi, Ortadoğu’daki geleneksel Irak güçlerine karşı zaferlerini sağlayan başarılı bir platform yarattı.

 İnovasyona Karşı Buluş

Askeri bağlamda, buluş ve yenilik birbirleriyle ilişkilidir, fakat aynı değildir. İnovasyon, kapasite üzerinde anlamlı bir etki bırakmak için buluşun pratik uygulamasını gerektirir ve tüm inovasyonlar bir buluş gerektirmez. Yenilik genellikle yeni gereksinimleri karşılamak için daha iyi çözümlerin uygulanması olarak görülür ve daha etkili süreç ve teknolojiler edinerek gerçekleşir.

Tanımdaki bölünme iki nedenden dolayı önemlidir. İlk olarak, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın 1970’lerde yetenek geliştirmenin arkasındaki güdüyü sağlayan çalışma kuruluşları çok azaltılmıştır ve artık teknolojik gelişimin en ileri noktasında oturmamaktadır. Bu yüzden İngiltere Savunma Bakanlığı’nın yeni şeyler icat etme olasılığı kısıtlıdır.

İngiltere Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Ar-Ge Merkezi, Portsdown West’te Dstl

İkinci olarak, hem inovasyon hem de buluş için motor sağlayan yeni teknolojiler özel sektördedir. İngiltere Savunma Bakanlığı artık nispeten küçük bir pazardaki kapasiteyi artırmak için büyük bir araştırma ve geliştirme kolunun maliyetini karşılayamaz; şu anda büyük çok uluslu şirketler tarafından yatırım yapılan milyarlar, dünya çapında bir market tarafından beslendikleri için uygun maliyetlidir.

Bu ölçekte ekonomiler kurumsal avantaj sağlıyor. Piyasa üzerinde itici güç olan etki, İngiltere Savunma Bakanlığı için daha düşük riskli bir teknoloji yol haritası pekiştirirken endüstri için de yararlıdır. Kendi avantajını güvence altına almak için özel sektördeki endüstriyel buluş ve yenilikle daha önce deneyimlenmemiş yollarda ve ölçekte faaliyet göstermelidir.

Ölçek ve Bilgi Avantajı

Ölçek anahtardır. Baskın güvenlik stratejisini desteklemek için bilgi avantajını elde etme hedefimiz açıktır. ‘Bahçe kulübesi’ (İngilizce: ‘Garden shed’ bir İngiliz askeri ve endüstriyel doktrinine referans vermektedir.) inovasyonu ve aslında buluş tarafından oynanacak bir kısım olsa da çabanın ağırlığı, dikkate değer değişim sunmak için araştırma kapasitesine sahip büyük çok uluslu şirketlerde yatmalıdır.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) artan adımlarla yeniliğe yardım etme yeteneğine sahiptir. Fakat, önemli avantaj sağlamak için gereken yeniliğin ağırlığını sağlayamayacaklar. Aynı şekilde, birçok buluş ve yenilik tek başına duramaz ve gerçekte etkili olabilmek için mevcut veya bazen yeni ekosistemlere entegre olmayı gerektirmez ve KOBİ’ler bunu kendi başlarına yapabilmek için nadiren iyi konuma sahiptirler.

Ticari sektörde, küçük teknoloji tabanlı ürün geliştirme KOBİ’ler birimi ve yüksek hacimde standart ürünler üreten büyük şirketler, doğası gereği birbirini hariç tutmayan bir görüntünün zıt uçlarıdır. Ve eğer İngiltere Savunma Bakanlığı için ölçek ve avantaj isterse, o zaman o yüksek hacimli inovasyona odaklı olmalıdır. Bunu yapmak içinse değişim ve ticari sektörle daha nüanslı bir ilişki gerekecektir.

Fikri Mülkiyet Hakları ve unutulmayan tedariklerle ilgili sorunlar kaldırılmalıdır; rekabetçi ihale sorunu gibi. Savunma Sanayi Strateji’sini gözden geçirme çalışmaları bu sorunları ele almak için çok iyi yerleştirilmiştir. Fakat, sadece ‘bahçe kulübesi’ yaklaşımıyla devam etmek stratejik avantaj sağlamayacaktır. Anlamanın tüm kulvarlarını kullanan ve özel sektördeki milyarlarca dolarlık kalkınmadan karşılıklı fayda sağlayan ölçekte inovasyondan yararlanılmalıdır.

Kaynak ve Çeviri : https://www.defenceiq.com/defence-technology/articles/innovation-at-scale-the-uk-mods-procurement-challenge

İlgili Yazılar : https://savunma-sanayi.com/savunma-sanayinde-coklu-rol-trendi/

 

About Author

Cevap Bırakın

%d blogcu bunu beğendi: