METEKSAN Tüm Savunma Sanayi Ürünleri

Bilkent Holding bünyesinde 2006 yılında kurulan Meteksan Savunma Sanayi A.Ş., yüksek teknoloji şirketlerinin savunma sanayii alanına yönelik aktivite ve projelerini bir çatıda buluşturmak için kurulmuştur. Şirket, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın vizyonu doğrultusunda geliştirdiği yüksek teknolojili ürünler ve alt sistemleri; Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer yerli güçlerimize özgün, bağımsız, yerli ve milli olarak geliştirip üretmektedir. Ayrıca Meteksan, geliştirmiş olduğu ürünleri dost ve müttefik ülkelere ihraç etmekte ve uluslararası pazarda iş birliği ve ekonomiye katkı sağlamaktadır. Şirket üniversite-sanayi iş birliğini üst düzeyde tutmaktadır. Bilkent Holding, Meteksan Savunma’dan elde ettiği kaynakları Bilkent Üniversitesi’nde öğrencilerin burslu okutulması ve modern eğitim alabilmesi için kullanmaktadır.

Meteksan Savunma’nın geliştirdiği savunma sanayi çözüm alanları şu şekildedir:

 • Radar Sistemleri
 • Çevre Gözetleme Sistemleri
 • Lazer ve Elektro-Optik Sistemler
 • Haberleşme Sistemleri
 • Sualtı Akustik Sistemler
 • Platform Simülatörleri

Radar Sistemler

Özgün teknolojiler ile tasarlanıp müşterilere sunulan askeri radar çözümleri, Radyo Frekansı (RF) tabanlı teknolojiler baz alınarak geliştirilmektedir. Şirket kuruluşundan bu yana milimetre radar teknolojileri alanında çalışmakta ve kabiliyet kazanmaktadır. Milimetre dalga ve RF mikrodalga teknolojilerinde edinilen kabiliyetler sayesinde otomatik iniş kalkış sistemi, radar altimetreler, hava platformları için atış kontrol radarı ve SAR/GMTI radarı geliştirilip, üretilmektedir.

Radar sistemlerde geliştirilen çözümler şu şekildedir:

 • MİLDAR Atış Kontrol Radarı: MİLDAR, her türlü hava koşulunda hava ve kara hedeflerine yönelik tespit etme, sınıflandırma, yerini bulma ve otomatik tarama hedeflerini yerine getirebilmektedir. Pilota olası hedefleri gösterirken 360 derece farkındalık sağlamaktadır. Taarruz helikopterleri üzerinde bulunan RF güdümlü füzeler ile entegre olarak çalışma, silah angajmanı yapabilme yeteneğine sahiptir.
 • MİLSAR İHA SAR/GMTI Radarı: Kolay entegre edilebilir yapısı sayesinde sabit kanat hava araçları, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve helikopterler ile rahatlıkla kullanılabilir. MİLSAR’ın sahip olduğu “slew to cue” özelliği sayesinde EO/IR sistemi ile birlikte kullanılması SİHA-İHA birlikte operasyonlarının verimliliğini yükseltmekte, SİHA’nın taarruz kabiliyetini ve İHA’nın geniş alan gözetleme kabiliyetini arttırmaktadır. Uzun menzil görüntüleme ve yüksek çözünürlük sağlayan Spotlight ve Stripmap alt modları ile entegre çalışabilmektedir.
 • OKİS Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi: Yeni savaş platformlarında OKİS, İHA’ların kalkış ve iniş süreçlerine güvenli, yerli ve özgün çözümler sunmaktadır. Ayrıca helikopter gibi insanlı hava araçlarının da gece – gündüz ve kötü hava koşullarında iniş ve kalkışlarında kullanılabilmektedir. OKİS, hafif ağırlığı ve küçük boyutu sayesinde her segmentte İHA ile kolaylıkla kullanılabilmektedir. Kısa sürede kurulup, sökülebilmesi büyük avantaj sağlamaktadır.
 • Pelikan RF Güdümlü Mermi Simülatörü: Elektronik Harp denemelerinin yerli ve milli olarak yapılabilmesi, ED (Elektronik Destek Sistemleri), farklı arayıcı parametre ve algoritmaların denenebilmesi, GMKS (Güdümlü Mermilere Karşı Savunma) Reaksiyonları/Fonksiyonel İmha Tekniklerinin Geliştirilmesi/Test Edilmesi/Analizi için olanak sağlayan taşınabilir ve karaya konuşlu bir sistemdir.
 • Radar Altimetreler: Tüm hava platformlarına düşük güç tüketimi ve minyatür tasarımı ile kolaylıkla entegre edilebilen bir sistemdir. Yüksek irtifada hassas ölçümler yapıp veriler üreten sistem; yeryüzü referanslı seyrüsefer, iniş/kalkış ve alçak uçuş gibi operasyonlarda yer almaktadır.
 • ALACA Ka Bant Radar Kesit Alanı Ölçüm Sistemi: Milimetre dalga frekansı, yüksek çözünürlüğü, kolay taşınabilir yapısı, ISAR modu, analiz fonksiyonu ve kayıt kabiliyeti sayesinde deniz platformlarında sıkça kullanılmaktadır.

Çevre Gözetleme Sistemleri (YAĞIZHAN)

Sahip oldukları kaynaklar ile geliştirilen Retinar Çevre Gözetleme Sistemleri aracılığıyla insan,  araç, dron tanıma ve tespit için ekonomik güç tüketimli, düşük çıkış güçlü, yüksek çözünürlüğe sahip teknolojik radar sistemleri üretilmektedir. Geliştirilmiş olan ürünler yalnızca Türkiye sınır ve kritik tesislerinde kullanılmakla kalmayıp, müttefik ülkeler tarafından da kullanılmaktadır. Retinar Çevre Gözetleme Sistemleri her arazi koşulu ve hava şartında görevini başarı ile gerçekleştirmektedir.

Çevre Gözetleme Sistemleri’nde geliştirilen çözümler şu şekildedir;

 • Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı: iki personel yardımıyla sırt çantalarında kolay şekilde taşınabilir biçimde üretilmiştir. Kolay kullanılabilir ara yüzü tek operatör tarafından kullanılabilme avantajı sağlamaktadır. Genel amacı, alan gözetleme ve sınır – çevre güvenliği sağlamak olarak özetlenebilir. Retinar PTR; geniş alana sahip bölgeleri otomatik şekilde taramaktadır. Böylelikle güvenlik personelinin sürekli olarak kamera veya dürbün ile tarama yapma zorunluluğu ortadan kalkmış olur. Sistem, kameralar ve çeşitli sensörler ile entegre edilebilen şekilde tasarlanmıştır ve kullanıldığı alanda “Güvenli Bölge” yaratmaktadır.
 • Retinar PTR-X Çevre Gözetleme Radarı: Geniş alanı kapsayan bölgelerdeki insan, hayvan veya araç gibi hareketli hedefleri otomatik olarak tespit ve takip etmektedir. Böylelikle alan hakimiyeti ve çevresel farkındalık sağlanmaktadır. Kamera veya dürbün gibi daha eski teknolojilere ait gözetleme yöntemlerinin dezavantajlarını ortadan kaldıran kesintisiz ve çeşitli hızlarda ayarlanabilir tarama özelliğine sahiptir. Bu özelliği ile taranan bölgede gerçekleşen hareketlilik anlık bir şekilde kontrol altında tutulmuş olmaktadır. Bir mast üzerinde sabit kullanılabilmesinin yanı sıra üç ayak aracılığı ile de kullanılmakta veya araca entegre edilebilmektedir.
 • Retinar OPUS Çevre Gözetleme Sistemleri: Radar ve termal kamera sistemleri bir mast üstünde birbirini gölgelemeyecek biçimde, kendi yönlendirici birimi ile çalışmaktadır. Bu özellik sayesinde Retinar OPUS aracın üstünde veya sabit olarak tek bir noktadan monte edilebilme avantajı sağlamaktadır. Retinar PTR-X sisteminin tanımladığı hedefe otomatik şekilde yönlenen kamera sistemleri, tanımlanan hedef veya hedefler hakkında görsel olarak doğrulama sağlar. Radar ve kameranın entegrasyonu ile sınır ve bölge güvenliği için istenilen iki teknoloji tek bir ürün tarafından sağlanmış olur. Sahip olduğu ara yüzü kullanımının çok kolay olması sayesinde kullanıcı, radar ve kameraları etkili şekilde kullanabilme avantajına sahip olur. Bu etkin kullanım için operatörün kısa bir eğitim alması yeterli olmaktadır.
 • Retinar FAR-AD Dron Tespit Radarı: Düşük RF çıkış gücü ve Ku frekans bandında çalışmaktadır. Özelleştirilmiş darbe sıkıştırmalı darbe doppler dalga şekli kullanmaktadır. Sahip olduğu cebirsel radar mimarisi ile farklı dalga şekilleri ve açısal dönme hızlarıyla seçilebilir etkili kullanım şıkları sunmaktadır. 40 ˚’lik yükseliş açısı sayesinde alçaktan ve/veya yüksekten uçan Mini İnsansız Hava Araçlarına karşılı etkin bir koruma sağlamaktadır. Sistem, kullanıcısına dost bölgeyi tanımlama ve alarm hizmeti sunmaktadır. Sahip olduğu GPS ve manyetik pusula sayesinde mevcut konumunu ve yönelimini sayısal haritada kullanıcısına göstermektedir.
 • KAPAN Dron Savunma Sistemleri: Bu sistemde drone’lara yönelik öncelikli tespit, Retinar OPUS ile sağlanmaktadır. Tespit edildikten sonra takibine başlanan drone, tekrar Retinar OPUS’un sahip olduğu termal kamerayla tanımlanır (kimliklendirme) ve çok daha hassas pozisyonlama ve takibi yapılır. Korunması istenen bölgenin özelliklerine göre ihtiyaç durumunda birden fazla Retinar OPUS kullanılabilmektedir. Eğer böyle bir durum mevcutsa Retinar C2Net füzyon yazılımı ile tek bir ortak resim paylaşımından hedefler birleşik olarak izlenebilmektedir. Hedefin yön ve pozisyonu ile ilgili bilgileri, sistemin diğer çalışanları olan RF karıştırıcı ve lazer sistemlerinin uygun olanına göre atanmaktadır.

Haberleşme Sistemleri

Ağ merkezli harekat ve gereği olan akıllı cephaneler, gözetleme ve keşif sistemleri, elektronik savaş gibi sistemlerin beraber kullanımına olanak veren ve ilgili platform ve kullanıcıların arasında hedef, durum, istihbarat, durum, vuruşa kalan süre ve hasar tespit gibi çeşitli verilerin (C4ISR) aktarımını ve paylaşımını sağlayan haberleşme sistemleri, modern savaş ve harekatların vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir.  METEKSAN özellikle insansız hava araçları ve füze sistemleri için geliştirmekte olduğu elektronik savaşa dayanıklı veri bağları, ilgili platformlara büyük bir değer katmaktadır.

Haberleşme sistemlerinde geliştirilen çözümler şunlardır;

 • Füze Veri Bağları: Füze ile kontrol sistemleri arasında kesintisiz ve yüksek korumalı iletişim kurulmasını sağlayan sistemdir. Bu özelliği ile füzenin bir operatör aracılığıyla kumanda edilmesini, hedef güncellemesini, telemetri verilerinin ve hasar tespit amacıyla anlık olarak görüntünün aktarılmasını sağlamaktadır. Böylece füzelerin etkinliğini arttıran bir haberleşme sistemi olarak tanımlanabilmektedir.
 • KEMENT TDL Taktik Veri Bağı Sistemi: Türkiye’nin ilk Milli taktik veri bağı olarak tanınmaktadır. Ağ destekli harekat avantajı ile savaş sahasındaki Komuta Kontrol (C2) Sistemleri, kara, hava ve deniz platformları, cephane, görev ve silah sistemleri gibi unsurların arasındaki kompleks bilgi setlerinin gerçeğe yakın zamanlı olacak şekilde aktarılmasını ve ortak taktik resmin paylaşılmasını sağlamaktadır. Böylece milli yazılım/donanım kripto fonksiyonuyla güvenli ve röle kabiliyetine sahip TDMA bazlı, yüksek hıza sahip sayısal haberleşmeyi sağlamaktadır.
 • C-BANT İHA Veri Bağı: Bu sistem, insanlı veya insansız kara/hava/su üstü alanların bakış hatlarında yer kontrol istasyonları ile çift yönlü, anlık (gerçek zamanlı), yüksek kapasiteye sahip veri aktarılmasını sağlayan Elektronik Harp (EH) tedbirleriyle güvenli şekilde sağlayan veri linkidir.
 • İHA Uçuş Kontrol Bilgisayarı (UKB): İHA’da kullanılan UKB ve UBB üniteleri, CPU kartlarıyla elektriksel ve kontrol ara yüzlerinden oluşan akıllı ünitelerdir. Uçuş kontrol mekaniklerini komuta etmek ve hava aracı algılama verilerini toplamak için geliştirilen yüksek güvenirliğe sahip sistemlerdir. Kritik sistemler ve endüstriyel otomasyon alanlarında da kullanımı uygun şekilde geliştirilmiştir.
 • ANKA Satcom Radomu: SATCOM Haberleşme için kullanılan ANKA-S kapmamındaki Geniş Bant Anten ve L-Bant Anten’in korunmasını amacı ile tasarlanmıştır. Üretimi yapılan ve test edilmiş olan ANKA SATCOM Radomu, hava araçlarında uygun çevre koşullarında kullanılabilen yapısal haberleşme ekipmanıdır.
 • TMV Telemetre Vericisi: Hava/Füze araçlarında kullanılmak üzere veri bağları, algılayıcı alt sistemler ve uzay kalifiye avantajlı yükler geliştirmekte olan METEKSA Savunma, yüksek güvenilirlik sağlayan özgün tasarımlarını Telemetre Verici (TMV) ile genişletmiştir. En uygunsuz çevre şartlarında testleri tamamlanmış olan ve uçuş testlerinde başarılı ve yüksek performans sağlayan TMV, bağımsız ikil RF çıkış desteğiyle çeşitli platformlardaki verileri yer istasyonlarına iletmek amacıyla geliştirilmiştir.
 • Anti-Jamming GNSS : Geçtiğimiz yıllarda askeri alanların büyük bir kısmı Küresel Konumla Sistemi’nden (KKS) yararlanmaktadır. KKS sinyalleri ilgili alıcıya ulaşana kadar uzun bir yol izlemektedir ve bu durum atmosferik etkiler sebebiyle güç açısından zayıflama göstermektedir. Ortaya çıkan bu olumsuz tablo sebebiyle KKS sinyalleri çeşitli karıştırıcılar ile kolayca bastırabilir olmaktadır. Bastırılma sonucunda alıcı sinyal takibini kaybeder ve çözüm üretemez hale gelir ve bir çok platform görevini gerektiği gibi yerine getiremez hale gelebilir. Sonuç olarak KKS karıştırıcılarına karşı bir önlem geliştirilmesi ve alıcıların saldırılara rağmen görevini yerine getirilebilir olması için bu sistem geliştirilmektedir.
 • KSS Anten ve Alıcı Çözümleri: GNSS alıcı çözümleri çoklu frekans ve çoklu uydu sinyali izleme, ekonomik güç tüketimi ve yükseltilebilir yazılım avantajları sunmaktadır. Kullanıcın kolayca kullanabileceği bir ara yüze sahip olmanın yanı sıra hızlı veri aktarımını sağlayan bağlantı seçenekleri içermektedir. METEKSAN Savunma KKS Alıcıları askeri standartlarına elverişli ve nitelikli tasarlanmıştır. Farklı platformlara kolay entegre olabilir şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Lazer & Elektro-Optik Sistemler

Bilkent Üniversitesi Ultra Hızlı Optik Laboratuvarı (UFOLAB) birlikteliğiyle LIDAR ve yönlendirilmiş laze uygulamaları ile ilgili üst düzey performanslı fiber lazer kaynakları ve algılama teknikleri geliştirilmektedir. Yüksek ışın kalitesine sahip fiber lazer kaynakları, güçlü lazer gönderen yapılar ve hassas elektro-optik algılama teknikleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

 • HETS Helikopter Engel Tespit Sistemi: Helikopterler, görevin getirdiğin zorunluluklardan ötürü uygunsuz hava şartlarında alçak irtifa ve yüksek hız standartlarında çalışma yapmaktadır. Bunlar göz önüne alındığında söz konusu arazideki engellerin tespit edilmesi ve zamanında uyarı yapacak sistemin geliştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Aksi taktirde kazalar kaçınılmaz olmaktadır. Bu sebeple geliştirilmiş olan HETS, 1.55nm dalgaboylu fiber lazer kullanımı ile tel dahil olmak üzere bütün engelleri kolayca tespit etmekte ve gerekli ikazları sesli ve/veya görsel olarak ilgili kullanıcıya (pilota) iletmektedir. Düşük güç tüketimi, hafifliği ve kolay entegre olabilir farklı ara yüzleri desteklemesi diğer önemli özellikleri arasında yer almaktadır.

Sualtı Akustik Sistemler

Meteksan Savunma, “Mükemmeliyet Merkezi” yaklaşımı adı altında sualtı akustik sistemleri ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. 2009 yılından beri çalışmalarını sürdüren Meteksan, askeri ve sivil alanlarda sualtı akustiği sistemlerini yüksek teknoloji sistemlerle karşılamaktadır. Uluslararası pazarda rekabet gücü yüksek bir konumda olmayı amaçlayan firma, ürün ve çözümleriyle ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

 • YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar Sistemi: Askeri sonar sistemleri, üs, liman ve kara sularındaki erken uyarı, gözetleme ve keşif yapabilmek için önemli bir sistemdir ve mayın harbi ve denizaltı savunma harbi açısından vazgeçilmez algılayıcı bileşendir. Sahip olduğu bu özellikler sayesinde tehdit/hedef tespit, savunma, hücum, konum belirleme, takip amacıyla kullanılmakta olan sistemlerdir. Özellikle korvet ve fırkateyn başta olmak üzere bütün muharip suüstü gemilerinde karinaya monteli bicinde sonar sistemleri geliştirilmekte ve üretilmektedir. MİLGEM korvetlerinde 2011 yılından bu yana kullanılmaktadır.
 • YAKAMOS 2020 Yeni Nesil Karinaya Monteli Sonar Sistemi: Önceki örnekleri göz önüne alındığında daha modüler, daha kompakt ve yenilikçi, ölçeklenebilir donanım ve uyumlandırılabilir yazılım tasarımı ile gelişmekte olan teknolojiye ve değişkenlik gösteren çeşitlik akustik ortam şartlarına kolayca adapte olabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Özellikle mevcut dünya pazarındaki rakiplerinin önüne geçen üstün performansı ile kendini kanıtlamaktadır. Güç modüllerinde verimlilik arttırılmış ve artık daha uzun süreler boyunca yüksek performans ile çalışabilmektedir. Bunun yanında sensör mimarisinde güncellemeler ve yenilikler yapılarak olası tehdit durumlarını çok daha uzun mesafeden tespit edebilme özelliği kazandırılmıştır.
 • MST – 01 Transdüser: Bu sistem insansız sualtı araçları, mayınlar ve torpidolar gibi sualtı hedeflerini otomatik şekilde tespit etmek ve onları izlemek amacıyla tasarlanmıştır. Düşük-orta frekans aktif, deniz savunma harbi ve mayın sakınma sonarı sensörü, yüksek çıkış gücü ve geniş bantlı alış özellikleriyle göze çarpan bir tasarımdır.
 • MST – 03 Transdüser: Dünyanın her yerinde denizaltı sayıları artış gösterirken bir yandan da teknolojinin getirmiş olduğu avantajlar ile bu platformlar ve üzerlerinde taşıdıkları silah sistemleri daha sessiz bir hal almaktadır. Geliştirilen silahların tespitinin zorlaşması ile yarattığı tehdit büyümektedir ve böylelikle Karinaya monteli Sonar Sistemlerinin tespit mesafesini arttırma mecburiyeti en kritik konulardan biri haline gelmektedir. Bu sebeple Meteksan Savunma MST – 01’in rezonans frekansını düşürmüş ve MST – 03’ü geliştirmiştir.
 • MSH – 01 Sonar Hidrofon: Meteksan’ın Ar-Ge kaynaklarıyla geliştirilmiş olan bu hidrofon sayesinde Deniz Kuvvetleri’nin yedek parça gereksinimleri milli olarak karşılanmakta ve yurt dışına bağımlılık ortadan kalkmaktadır.
 • Fiber Optik Akustik Algılayıcı: Daha önceleri kullanılmakta olan seramik teknolojiyi kullanmak yerine fiber üzerinden yol almakta olan lazer ışığının akustik dalga tarafından modüle edilmesiyle çalışan yeni tip akustik algılayıcı sistemdir. Milli imkanlar dahilinde geliştirilen sistem, elektronik donanım ve yazılım algoritmalarından meydana gelen Lazer Modülasyon Ölçüm Birimi’nde oluşmaktadır.
 • Yan Dizin Sonarı: Denizaltılarında bulunan ana sensörler silindirik ya da küresel form şeklinde baş sonar dizinidir. Dar dizin açıklıklarına sahip olan bu sonarlar, çoğunlukla 1kHz’lik değerin üzerinde faaliyet göstermektedir. FAS sensörlerinde ise dizin açıklığı daha fazladır ve bu sebeple düşük frekansta çalışmaktadır. Bu özellik ise uzak mesafelerden yüksek tespit performansı elde etmesini sağlamaktadır.
 • IPS Denizaltı Intersept Pasif Sonar: Bu sistemin en önemli özelliklerinden biri operatör-dostu arayüze sahip olmasıdır. Ulusal kaynaklarımızla tasarlanmış olan bu sistem yüksek performansını sahada ispat etmiş bir modern sonar sistemidir.
 • Akustik Vektör Sensör: Vektör sensörler noktasal biçimde çeşitli dizi ölçüm almaktadır ve yön kestirimi yapabilen bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Ölçüm vektörünün kullanımı sayesinde hedefin yönü, ses hızı profili ve dip tabiatı benzeri ortam özellikleri tam olarak bilinmekteyse hedefin konumu tespit edilebilmektedir.

Platform Simülatörleri

Hava, deniz kuvvetlerinin su üstü, deniz altı ve kara platformlarında görev yapan personellerin yara savunma ve yangın eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik simülatörler geliştirilmektedir. Geliştirilen sistemler ileri teknoloji donanıma sahip komuta kontrol merkezlerini içermektedir.

Platform Simülatörleri alanında geliştirilen çözümler şu şekildedir:

 • DCSIM Yara Savunma Simülatörü: Deniz platformlarında geminin isabet/hasar alması, devrelerde patlat/delik oluşması sonrası yağın/basınçlı suyun neden olabileceği problemler ancak iyi eğitim almış personelle aşılabilecektir. Bu eğitim ise Yara Savunma’nın konusudur. Simülatörün amacı gerçeğe yakın bir eğitim platformunda, farklı zorluk dereceleri ile denizcilik standartlarına uygun şekilde eğitim verilmesidir.
 • M-DCSIM Mobil Yara Savunma Simülatörü: Uygulanacak çeşitli senaryolar ile ferdi ve takım eğitimleri ile personele farklı çevre koşulları ve zorluklarda yara savunma eğitimi verilmektedir. Personelin karanlık, duman gibi koşullar altında tepkisi ve tepki süresi takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.
 • M-YES Mobil Yangın Eğitim Simülatörü: Personeli yangın durumuna hazırlamak için oluşturulmuş ferdi ve ekip çalışmalarını kapsayan bir simülatördür. Simülatörün seyyar bir yapıda olması farklı bölgelere taşınmasını kolaylaştırmaktadır. Kullanıcılara farklı coğrafi koşullarda eğitim imkanı sağlayan simülatör personelin yangınla mücadele ünsiyetini arttırmaktadır.
 • H-YES Helikopter Yangın Eğitim Simülatörü: Gerçekçi eğitim ortamlarında farklı yangın alev yüksekliği, farklı yangın sınıfları, farklı yangın yayılım hızlarına sahip yangınlar için farklı söndürme madde ve malzemeleri ile yangınla mücadelenin öğretildiği eğitim simülasyonudur. Kursiyerler yangın senaryosunda doğru kararları verene kadar senaryonun tekrarlanması mümkündür.
 • DUNKER: “Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma” senaryolarının uygulandığı eğitim simülatörüdür. Eğitim tesisi OPITO kriterleri ve uluslararası standartlar dikkate alınarak tasarlanmıştır. Tesis; suya düşen helikopterden kaçma/ kurtulma, paraşütle suya inme, kurtarma helikopteri, gemi güvertesi olmak üzere 4 bileşenden oluşmuştur.
 • YES Yangın Eğitim Simülatörü: Deniz altı ve su üstü platformlarda meydana gelebilecek yangınlar için gerçekçi eğitim ortamında farklı alev özelliklerine sahip yangınların söndürülmesinde personelin tecrübe kazanması için geliştirilmiş bir eğitim simülatörüdür. Uyarlanabilir standart kompartımanlar: kamara, salon, makine dairesi, helikopter platformu, telsiz kamarası, yardımcı makine dairesi, tulumba dairesi, aşhane ve harekat merkezidir.

 

About Author

Cevap Bırakın

%d blogcu bunu beğendi: